EEN TECHNISCHE UITDAGING

De zalen van het oude Museum Moderne Kunst hadden nood aan een grondige renovatie inzake de technische installaties, het gebouw en de verlichting. Door de goede samenwerking met de Regie der Gebouwen en een sterke inzet van alle actoren leverden we een gebouw af dat niet alleen voldoet aan de huidige normering maar zich ook op verschillende vlakken cutting edge kan noemen.

Technische installaties

Door een gewijzigde reglementering was de branddetectie niet meer reglementair. Deze werd daarom volledig vernieuwd en verbeterd. De bestaande bekabeling hield een groot brandgevaar in. Om alle risico’s te vermijden is bij plaatsing van alle nieuwe elementen ook een nieuwe bekabeling gelegd. Het beheersysteem (BMS) was eveneens verouderd en werd vernieuwd. Het doel is om in de toekomst met dit BMS systeem, naast de verlichting, ook de energiemetingen en andere technische installaties in beheer te nemen. Het HVAC klimatiseringsysteem was 30 jaar oud en de regeling van dit systeem werd nog volledig lokaal gestuurd. Ook werd er in het concept van deze installatie weinig rekening gehouden met de energie-efficiëntie. Na overleg is beslist de bestaande installatie volledig te vernieuwen en een warmtewisselaar te plaatsen om de uitgaande luchtstroom te ontdoen van zijn energie en die af te leiden naar de inkomende luchtstroom. Hiernaast wordt de volledige installatie gelinkt aan de BMS. Dit zal zorgen voor een efficiënter beheer. Alle elementen zijn klaargemaakt om, indien noodzakelijk, snel een volledige wifi-dekking te verkrijgen in het Musée Fin-de-Siècle Museum.

Gebouw

De bestaande epoxy-mortelvloer was sterk bevlekt en er was geen mogelijkheid deze te reinigen. In overleg met de Regie der Gebouwen werd beslist een PU-vloer te leggen. Op verschillende plaatsen werd de bestaande architectuur aangepast aan de architectuurstijl van het Musée Fin-de-Siècle Museum, dit natuurlijk met respect voor de basisarchitectuur. De lichtkoker ter hoogte van de lichtput is afgesloten, omwille van een koudebrug die regelmatig condensatie en waterinfiltratie in de zalen veroorzaakte. De nodige schilderwerken zijn uitgevoerd.

Verlichting

Vóór de renovatie was het noodzakelijk het vals plafond volledig open te leggen om de werkverlichting te vervangen. Om budgettaire redenen en om de werklast te verlagen, werd gekozen om onder dit vals plafond, dat tegelijk de expo- en werkverlichting bevat, een volledig nieuw railsysteem te voorzien. Bovendien kan dit systeem ook stroom leveren aan andere apparaten zoals projectoren, geluidsinstallaties,… Tegelijk met deze aanpassingen is ook gekozen voor energie-efficiëntere verlichting in de vorm van LED-verlichting. Deze verlichting biedt een groot voordeel t.o.v. halogeenverlichting. Enerzijds hebben LED lampen een langere levensduur en anderzijds heeft dit type verlichting geen kwaliteitsvermindering bij het dimmen, iets wat bij halogeenverlichting wel het geval is. Bovendien is er een sterke besparing in energieverbruik ten opzichte van halogeenverlichting. De geplaatste LED-spots verbruiken een derde minder aan energie dan de meest efficiënte halogeenverlichting. Bij de keuze van de verlichting is grondig gezocht naar de ideale spot die aan alle criteria voldeed: perfecte lichtkwaliteit, regelbaarheid en energie-efficiëntie.