Musée Fin-de-Siècle Museum. Every end is a new beginning

Vier jaar na de opening van het Musée Magritte Museum, de eerste fase in de herschikking van de federale collecties, openen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België op 6 december 2013 het Musée Fin-de-Siècle Museum, de tweede fase in dit moderniseringsproces. 

1868 - 1914

Het nieuwe Musée Fin-de-Siècle Museum brengt Brussel rond de eeuwwisseling in beeld als het culturele kruispunt van Europa. Deze unieke verzameling van Belgische kunstenaars als James Ensor, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Victor Horta, Henry Van de Velde en Philippe Wolfers en buitenlandse kunstenaars als Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pierre Bonnard, Emile Gallé, Louis Majorelle en Alphonse Mucha plaatst deze artistieke scène te midden van het internationale kunstgebeuren.

De organisatie van de salons van Les XX (1883-1894) en La Libre Esthétique (1894-1914) in onze museumzalen maakt van Brussel een uniek trefpunt van de artistieke creatie in die periode. Daarbij wordt niet zozeer gefocust op het impressionisme, maar ook op het symbolisme, het wagnerisme én de art nouveau die het beeld van Brussel sterk hebben bepaald. “Brussel, hoofdstad van de art nouveau” is niet enkel een architecturale realiteit: de term verwijst ook naar de dynamiek van een samenleving. En die manifesteerde zich in alle domeinen van de artistieke creatie: literatuur, schilderkunst, opera, muziek, architectuur, fotografie en poëzie; Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren, Jean Delville, Henri Evenepoel, Constantin Meunier, Maurice Kufferath, Guillaume Lekeu,…

 

Een multidisciplinair avontuur

Dit verhaal in beeld brengen kon enkel via een samenwerkingsverband met de Koninklijke Bibliotheek, Koninklijke Muntschouwburg, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Cinematek, de Bibliotheca Wittockiana, de Koning Boudewijnstichting en het Koninklijk Conservatorium van België.  Bij deze partners horen ook nog Belfius en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de uitzonderlijke Verzameling Gillion Crowet in depot geeft, één van de hoogtepunten en meteen ook de sluitsteen van ons tentoonstellingsparcours.

Het budget bedraagt ongeveer 8,7 miljoen euro waarvan meer dan een miljoen afkomstig is van Baron en Barones Gillion Crowet – wier kunstcollectie in al haar pracht schittert op niveau -8 van het museum. De Koninklijke Musea zelf investeerden 2,7 miljoen euro in de renovatie van de tentoonstellingsruimtes. Tot slot is er de tussenkomst van de Regie der Gebouwen in de renovatie van de zalen en in de klimaatregeling- en de belichtingsonkosten, waarbij voor het Musée Fin-de-Siècle Museum een globaal bedrag van 5 miljoen euro werd vrijgemaakt.

Het Musée Fin-de-Siècle Museum wil voor iedereen toegankelijk zijn en is daarom ook aangepast aan mindervalide personen. Een open publieke ruimte en een aangepast onthaal voor specifieke doelgroepen, maken dat iedereen kan meegenieten van deze unieke ervaring.

Iedereen kan er even wegdromen bij de vele schitteringen van het fin de siècle.

MICHEL DRAGUET
ALGEMEEN DIRECTEUR

 

Volg het Musée Fin-de-Siècle Museum op Facebook