Ensor

In het België van de jaren 1880 - 1890 wordt de vernieuwer James Ensor door zijn tijdgenoten niet goed begrepen. Vandaag ontsnapt zijn geniale en visionaire visie nog steeds aan elke classificatie en wordt hij beschouwd als de voorloper van de moderne kunst. Eerst teert de kunstenaar op het realisme, maar vrij snel begint hij mysterie en innerlijkheid te evoceren in donkere burgerinterieurs en experimenteert hij met verfmaterie en kleur. Vanaf 1883 kent zijn uitbundige creativiteit een nieuwe wending, waarin de werkelijkheid, het fantastische of de ironie door elkaar gaan vloeien. Masker en skelet verschijnen als hoofdmotieven. Hij voelt zich miskend en eenzaam; aan de hand van spot en karikatuur bijt hij van zich af tegen de gevestigde maatschappij. Zijn originaliteit ligt in het invoeren van een carnavaleske en macabere iconografie die getuigt van een expressionisme avant la lettre.