Les XX & La Libre Esthétique

Tussen 1883 en 1893 fungeert de kunstkring Les XX, onder leiding van secretaris Octave Maus, als invloedrijkste forum van de avant-garde in België en als draaischijf in de internationale verspreiding. Door de open tentoonstellingspolitiek, de democratische werkingsstructuur en de originele opzet van hun evenementen onderscheiden de Vingtisten zich binnen de bestaande artistieke scène. In de marge van het salon presenteert de kring een omkaderingsprogramma van lezingen over eigentijdse kunst en literatuur alsook concerten hedendaagse muziek. Spreekbuis van de kring is het in 1881 door Edmond Picard en Octave Maus opgerichte tijdschrift L’art moderne, dat niet alleen wekelijks verslag brengt van hun activiteiten maar ook in kritieken en opiniestukken de progressieve doelstellingen van kring en redactie propageert. De jaarlijkse salons, die aanvankelijk in de lokalen van het Paleis voor Schone Kunsten en vanaf 1887 in het Museum voor Schilderkunst plaatsvonden (beiden vandaag KMSKB), kenden een groeiend succes. Na de ontbinding van Les XX in 1893 worden de activiteiten ten dele verdergezet binnen La Libre Esthétique, met meer aandacht voor de decoratieve kunst van de art nouveau en thematentoonstellingen.