Neo-impressionnisme

De introductie van het pointillisme is het persoonlijke antwoord van de Franse kunstenaar Georges Seurat op de problematiek van licht, vorm en kleur die de impressionisten tot dan toe bezighield. Vanaf 1886 ontwikkelt hij een stippeltechniek die stoelt op de wetenschappelijke verdeling van kleuren door de natuurkundige Chevreul. Ongemengde kleurstipjes worden systematisch naast elkaar gezet, zodat de optische menging zich bij waarneming op afstand voltrekt in het oog van de toeschouwer. Het resultaat is een levendig vibrerend schouwspel van lichtweerkaatsingen en een verfijnde weergave van wisselende atmosferische gewaarwordingen. Vrij vlug kent deze schilderkunstige vernieuwing internationale weerklank, mede door de aanwezigheid van Seurat en Signac op de salons van Les XX en La Libre Esthétique. In België geldt de jonge Henry Van de Velde als belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming.