Post-impressionnisme De Nabis

Daar waar de impressionisten het vluchtige licht buitenshuis weergeven en zodoende de soliditeit van het beeld ondergraven, gaan de post-impressionistische Nabis (Hebreeuws voor ‘de Profeten’) op zoek naar goed leesbare synthetische vormen. Zij beogen niet langer een directe weergave van de werkelijkheid, maar een evocatieve transpositie ervan naar een weloverwogen esthetische orde. Een vernieuwend autonoom lijn- en kleurgebruik, met een voorkeur voor platte vlakken en krachtige decoratieve contouren, biedt de kunstenaars de mogelijkheid om hun persoonlijke belevingswereld tot uitdrukking te brengen. Deze zoektocht naar artistieke herbronning en zucht naar primitivisme hebben Paul Gauguin, de inspirator van deze Franse kunstenaarsgroep, van Parijs over Bretagne tot in de Markiezeneilanden gebracht. Anderen trokken zich terug in een mentale wereld van religiositeit en mystiek, verwant aan deze van het opkomende idealisme.