Realisme Société libre des Beaux-Arts

Het realisme is de dominante stroming in de kunst en de literatuur tijdens de tweede helft van de 19de eeuw. De opkomst van het realisme valt samen met diepgaande politieke en maatschappelijke veranderingen. In navolging van de Franse schilder Gustave Courbet, maar ook van Belgen als Charles De Groux en Alfred Stevens, verenigen zich een groot aantal kunstenaars in de Société Libre des Beaux-Arts die te Brussel wordt opgericht in 1868. Hun streven wordt gekenmerkt door een uitgesproken drang naar vrijheid, oprechtheid en realisme. Om die reden keren ze zich af van het door regels ingesnoerde academisme en van de historieschilderkunst die enkel belangstelling heeft voor een geïdealiseerd verleden. In plaats van de conventionele en in hun ogen ouderwetse geschiedenis leggen ze de nadruk op de eigen en eigentijdse omgeving en de natuur. Voorwaarde voor deze op de ‘echte’ wereld gerichte blik is de noodzaak om hun onderwerpen nauwkeurig te observeren.