Symbolisme

Het symbolisme is een stroming in de literatuur en de beeldende kunsten die in 1886 te Parijs wordt gedefinieerd. Het beschouwt het impressionisme als een door fysische indrukken beheerst materialisme en moedigt daarom het idealisme en een meer poëtische gevoeligheid aan. De kunst zou opnieuw een ontdekkingsreis worden naar de mysteries van de ziel en de wereld van de symbolen, door de droom, de erotiek, de angst en zelfs esoterische doctrines. Het symbolisme heeft zijn wortels in het diepste aanvoelen van het bestaan en het onderbewustzijn, nog voor dat dit laatste door Freud is geanalyseerd. De beweging ziet het daglicht  in Parijs o.i.v. Sâr Péladan die in 1892 de Salons de la Rose + Croix sticht, tentoonstellingen waaraan ook Belgische kunstenaars deelnemen. Sommige kunstenaars zoeken een sfeer die diepe verinnerlijking uitstraalt, anderen verzinken in meer oppervlakkige decoratieve effecten.